Our Eyecare

ขั้นตอนของการตรวจตาครบวงจร

Steps in a comprehensive eye examination

1. Autorefractor

 • วัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ได้ค่าประมาณการของสายตา ช่วยสันนิฐานการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา
 • เพื่อความแม่นยำควรวัดอย่างละเอียดด้วย subjective refraction

2. Phoropter

 • การวัดสายตาอย่างละเอียดเพื่อหาค่าสายตาสำหรับการประกอบแว่น
 • คัดกรองการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของตาทั้งสองข้าง รวมถึงความสามารถในการเพ่ง

3. Non-contact Tonometer

 • วัดความดันตา ชนิดไม่สัมผัสตา โดยการใช้ลมเป่า
 • แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องหยอดยาชา
 • หนึ่งในการคัดกรองโรคต้อหิน

4. Corneal Topographer

  • วัดความโค้งกระจกตาอย่างละเอียด 360 องศา
  • เพื่อการเลือกความโค้งคอนแทคเลนส์ให้เหมาะสมแก่การสวมใส่
  • คัดกรองโรค keratoconus

5. Slit Lamp

 • ตรวจสุขภาพตาด้านหน้าอย่างละเอียด
 • เปลือกตา ขนตา เยื้อบุตา กระจกตา ม่านตา เลนส์แก้วตา
 • เพื่อค้นหา โรคอาทิเช่น ต้อกระจก อาการตาแห้ง ตุ่มใต้ตา กระจกตาบวม ตาติดเชื้อ ตาอักเสบ

6. Fundus Camera

 • การถ่ายรูปด้านในตา เพื่อตรวจสุขภาพตาด้านหลัง
 • จอประสาทตา ขั้วประสาทตา เส้นเลือดในตา
 • ตรวจหาและคัดกรอง โรคต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น